GIANG NAM COMPANY
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
NỘI THẤT

CÔNG TY TNHH GIANG NAM
ĐC: Lô 24 cụm CN Yên Nghĩa - P.Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
Tel: 04.33571808 - 04.33571818
Fax: 04.33571778
E-mail: honganh@giangnam.vn

 

GIANG NAM COMPANY LIMITED
ADD:Lot 24 Yen Nghia industrial clusters - Ha Dong - Ha Noi
Tel: 04.33571808 - 04.33571818
Fax: 04.33571778
E-mail: honganh@giangnam.vn